besco na targach ish we frankfurcie

Firma Besco sp. z o. o. w ramach projektu „Internacjonalizacja marki Besco poprzez wejście na nowe rynki” uzyskała dofinansowanie w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020  Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Projekt ma na celu promocję wysokiej jakości wanien oferowanych przez firmę Besco na rynku międzynarodowym, ze szczególnym  uwzględnieniem rynków docelowych: Dania, Szwecja oraz Hiszpania.

W związku z powyższym, w ramach projektu zaplanowano udział firmy Besco sp. z o.o. w międzynarodowych targach:
– ISH – Frankfurt, Niemcy – marzec 2023 / wystawca
– Cevisama – Walencja, Hiszpania – luty-marzec 2023 / misja gospodarcza.

Cele i planowane efekty Projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Besco sp. z o.o. na rynku międzynarodowym, poprzez budowę świadomości marki produktowej wśród odbiorców zagranicznych. Dzięki realizacji projektu, firma Besco sp. z o.o. będzie miała możliwość promocji swoich produktów na targach branżowych oraz dotarcia ze swoją ofertą do potencjalnych kontrahentów zagranicznych.

Rezultatami projektu będzie:
– rozwinięcie eksportu poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu,
– pozyskanie nowych, kluczowych Klientów zagranicznych,
– budowa konkurencyjnej pozycji marki Besco na rynkach zagranicznych.

Wartość Projektu oraz wkład Funduszy Europejskich:
Wartość Projektu: 604 862,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 343 710,00 PLN