Wanny wolnostojące
Baterie
Kabiny
Parawany nawannowe
Drzwi prysznicowe
Brodziki i odpływy
Umywalki
Akcesoria
Meble łazienkowe
Wybierz język
Wybierz język:
polski pl polski
Menu
Polityka prywatności

Prywatność osób korzystających z naszej strony internetowej ma dla nas bardzo duże znaczenie. Sposób zbierania informacji oraz administrowania danymi spełniają wszystkie wymogi prawne,  w tym szczególnie: Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Informujemy, iż bez zgody zainteresowanych osób, w żaden sposób nie udostępnimy ani nie przekażemy zebranych danych osobowych.

Korzystając z serwisu internetowego www.besco.eu w pełni akceptują Państwo poniższe warunki.

Pliki Cookies

Informujemy, iż nasz serwis stosuje mechanizm plików cookies (tzw. „ciasteczek”), czyli plików tekstowych, które są zapisywane i przechowywane na dysku komputera użytkownika serwisu. Cookies służą wyłącznie do zbierania danych statystycznych oraz poprawnego działania wybranych funkcjonalności serwisu.

Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie plików cookies w jego komputerze poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, iż takie działanie może uniemożliwić poprawne korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu.

Właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie plików cookies przez inne strony internetowe udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie serwisu.

Bezpieczeństwo danych

Informacje statystyczne dotyczące odwiedzin użytkownika w serwisie oraz inne związane ze stroną, są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości i optymalizacji działania serwisu, nie pozwalają one również na identyfikację użytkownika.

W sytuacji, gdy konieczne będzie podanie przez użytkownika danych osobowych np. zapytania, zapisy do newslettera czy konkursy, wówczas dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika.

Wszelkie dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w tym również Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie udzielonego przez użytkownika zezwolenia.

Zasady przetwarzania danych

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe mogą być również zapisywane w plikach cookies. Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane podczas wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera.

Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest BESCO SP. Z O.O. z siedzibą w Besku pod adresem ul. Kościelna 21 (38-524 Besko), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000250199, REGON: 180097110, NIP: 6871838293, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zł.
 2. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@besco.eu
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko). Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
 4. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego serwisu internetowego są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
  2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 5. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:
  1. wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. marketingowych, kontaktowych(podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. archiwalnym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  6. handlowym ( podstawa: art. 6 ust 1 RODO)
 6. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie, które polega na tym, że możemy w oparciu o Twoje dane tworzyć dla Ciebie profile preferencji i następnie dostosowywać treści wyświetlane w serwisie internetowym tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 7. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. operatorzy systemów informatycznych,
  2. operatorzy systemów sms i e-mail marketingu,
  3. kancelarie prawne,
  4. firmy księgowe i audytorskie.
 8. Zgromadzone przez nas pliki cookies są przetwarzane w celu prowadzenia statystyk odwiedzin, ułatwienia dzielenia się przez Ciebie informacjami z Twoimi znajomymi przez portale społecznościowe jak Facebook, ograniczenia reklam pop-up, wyświetlania Ci informacji o polityce cookies oraz mierzenia efektywności naszych kampanii reklamowych.
 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.
 10. Spółka jako Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa. Do szczególnych kategorii danych należą: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 11. Twoje dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 5 np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Z praw wskazanych w pkt.12 powyżej można skorzystać w szczególności poprzez:
  1. kontakt e-mailowy pod adresem: iod@besco.eu,
  2. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kościelna 21 (38-524 Besko).
 15. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw
  wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych gdy: (1) przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś lub (2) Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw możesz wnieść pisząc na adres e-mail iod@besco.eu
 16. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych w pkt. 13, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sposób określony w pkt 2 i 3.
 17. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Besco dokłada wszelkich starań, by katalog oraz strona internetowa www. zawierały możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne informacje. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy składu i druku w katalogu oraz na stronie internetowej www. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w asortymencie. Rzeczywiste kolory mogą odbiegać od kolorów utrwalonych na zdjęciach produktów, które mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie fotografie i inne materiały wykorzystane w katalogu oraz na stronie www. objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie bez zgody Besco jest zabronione. Wszystkie podane ceny są cenami katalogowymi netto.

Piękno na wyciągnięcie ręki

Pobierz nasze najnowsze katalogi!

Wierzymy, że nasze Katalogi będą pomocnym narzędziem w Państwa pracy, ułatwią wybór interesujących produktów oraz spełnią oczekiwania estetyczne i informacyjne nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zobacz nasze produkty

Katalog Premium

2024

pobierz, pdf 4.3 MB

Katalog Premium

2023

pobierz, pdf 36.7 MB
cookies

Polityka cookies

Na naszych stronach używamy plików cookies w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody – do dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej

 

 

 

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje? Zapisz się do newslettera!

Zgadzam się na wysyłkę newslettera (możesz wypisać się w każdej chwili).