ul. Białostocka 48A

11-500 Giżycko 

tel. 87 429 32 64