ul. Przemysłowa 13
05-300 Mińsk Mazowiecki 

market@konstans.com.pl 

tel.: 25 756-20-33 

tel.: 25 756-20-38