ul. Zawadzkiego 12

07-410 Ostrołęka

Tel. 29 760 42 44 ,

tel. 512 824 530

e-mail: ceramikzawadzkiego@gmail.comE-mail: ostroleka@majsterplus.com