ul. T. Zawadzkiego „Zośki” 12,

07-410 Ostrołęka 

tel. 512 824 530 

Tel/Fax. 29 760 42 44

E-mail: biuro@ceramika.ostroleka.pl