Zduńska Wola,
CERAMIDO,
ul. Wodna 4/6, 98-220 Zduńska Wola,
698610632,
ceramidozw@intreria.pl,
9-17,