ul. Sienkiewicza 15

78-100 Kołobrzeg 

tel94 352 43 71

kolobrzeg@blu.com.pl