ul. Pólnocna 3

07-100 Węgrów 

aniba_glazura@o2.pl 

TEL. 25 675 08 75