ul. Węgrowska 23

08-300 Sokołów Podlaski 

aniba@siedlce.homE.pl 

tel. (25) 787 71 33